Plán akcí školní rok 2019/2020

 

13. – 15. 9. 2019        Setkání PP                      Vedení

27. – 29. 9. 2019        Zahajovací výprava            Členové

28. 9. 2019                55. Výročí PS                  Veřejnost

5. 10. 2019                 Lakros                             Členové

18. – 20. 10. 2019       KOV                                 Vedení 

25. – 30. 10. 2019       Podzimní prázdniny           Členové

15. – 17. 11. 2019       CVVZ                                Vedení

Listopad                    družinové výpravy             Členové

21. 12. 2019               Slunovrat                         Členové

18. 1.2020                  Lednová výprava              Členové

15. – 22. 2. 2020         Jaráky                             Členové

13. – 15. 3. 2020         Pow wow                         Členové

25. 4. 2020                 Setonův závod                  Členové

7. – 10. 5. 2020           Puťák                              Členové

5. – 7. 6. 2020            RESET                              Členové

                                Závěrečná výprava            Členové

26. – 28.6. 2020        Stavěčka                          Veřejnost

29. 6. – 3.7. 2020         Hlídání tábora                    Vedení

3. – 5. 7. 2020         Stavěčka II                       Veřejnost

5. – 25.7.2020          Tábor                                Členové