Jsme pionýrská tábornická skupina působící v Brně – Žabovřeskách s již pětapadesátiletou tradicí. V rámci naší činnosti nabízíme holkám a klukům od 6 do 14 let aktivní trávení volného času. Dětem se snažíme vykouzlit úsměv na tváři, pomoct poznat opravdová přátelství a zažít taková dobrodružství, na které budou rády vzpomínat celý svůj život.

V naší skupině 11. PS Vlci působí jeden oddíl a to 11. PTO Iktómi.

CO DĚLÁME

Během školního roku se každý týden scházíme na schůzkách v naší klubovně, společně vyrážíme na spoustu výletů a těšíme se na léto, kdy se všichni potkáme na čtrnáctidenním táboře v jižních Čechách.

Náš tým sehraných vedoucích a instruktorů se snaží dětem smysluplně a zábavně vyplnit volný čas. Všechny naše akce jsou zaměřeny na poznávání přírody, turistiku a tábornictví - pobyt v přírodě, sportovní a kulturně - poznávací aktivity. Dále je taky náš oddíl zaměřený na Indiány a všechno kolem nich.

KLUBOVNA

Naše klubovna se nachází nad křižovatkou Kroftova-Štursova-Hlavní. Jezdí k nám, na zastávku Štursova, autobus 44 (ze směru od Králova Pole), autobus 84 (ze směru od Pisárek), autobus 67, trolejbusy 30 a 36 a pokud se chcete kousek projít, můžete jet i trolejbusem 34 na zastávku Přívrat a po Kroftově sejít dolů nebo jet tramvají 3 nebo 11 na zastávku Rosického náměstí a jít k nám do kopečka po Štursově.

DĚKUJEME

Jelikož členské příspěvky nepokryjí ani základní výdaje potřebné na chod skupiny, děkujeme tímto všem níže uvedeným organizacím a firmám za finanční nebo hmotnou pomoc.

              

 

Obrovské díky patří těm z Vás, kteří nám pomáháte nejen morálně, ale i svým časem, kdy přiložíte ruku k dílu při konkrétních pracích a opravách. Bez Vás by vše bylo mnohem těžší. Děkujeme.

Naši klubovnu v Brně i tábořiště v Lipnici v Jižních Čechách se snažíme stále obnovovat a vylepšovat - nechceme stát na místě, ale stále se posouvat vpřed. Bohužel to jde pomalu, protože klubovna i tábořiště slouží již pěknou řádku let a obě by potřebovaly generální opravu, na kterou se nám nedostává potřebných financí. Nicméně stále hledáme zdroje a díky nim se nám daří alespoň nejnutnější opravy.

V roce 2019 jsme získali dotace od městské části Brno-Žabovřesky a díky nim jsme vyměnili a opravili elektroinstalaci v celé klubovně.

V roce 2017 jsme díky dotacím z městské části Brno - Žabovřesky na tábořišti zbourali starou kuchyni a postavili novou. V roce 2018 jsme postavili cihlová kamna.

V areálu klubovny jsme díky dotacím od Magistrátu města Brna postavili novou venkovní učebnu - pergolu a pořídili krásnou Věž poznání, se kterou si děti velmi rády hrají. Do klubovny se nám zase podařilo díky finančnímu daru od Lesů ČR pořídit nový nábytek - dřevěné stoly, židle, skříně na materiál, dřevěné pomůcky a také stoly a lavice do pergoly.

Děkujeme všem našim sponzorům, příznivcům i těm, kteří nám pomáhají s opravami. Velmi si toho ceníme.